Wednesday, March 2, 2011

Ich bin traurig

tidak aku mampu memuaskan kehendak semua kerana disetiap tingkah hati dan jiwa manusia itu berbeza dan bila disalahkan aku atas setiap kegagalanku menurut hendak dan ingin mereka, ich bin traurig..

1 comment: